Kultur, natur og arbeidsglede

Hauan Gård ligger i Re kommune, sentralt i Vestfold fylke, og drives av Preben Fossaas og Anne Kirsti Nilsen.

Her drives det økologisk husdyrhold, basert på gammelnorsk spælsau. Sauen har også selskap av høner, kaniner, to hester, katt og hund.

Kontaktinformasjon

Hauan gård v/ Preben Fossass

Kopstadveien 207, 3178 Våle
Tlf. 90 10 74 33 (Preben)
Tlf. 92 86 07 89 (Anne Kirsti)

p_fossaas@hotmail.com

Historiske dyr i historisk landskap
Grønt arbeid